Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Chia sẻ miễn phí - Sách 3000 Bức hoành phi câu đối Hán Nôm

Đăng bởi Học Nguyễn Hiếu ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

  Hoành phi 横披 câu đối vốn là bức họa (tranh chữ), có khi còn gọi là Hoành 横, là Biển; Hoặc gọi là Biển ngạch 匾额, Bài biển 牌匾 dùng để treo phía trên bình phong trong phòng sách hoặc treo ở nhà mát trong vườn hoa. Về sau hoành phi được viết là 横批, được dùng rộng rãi hơn.

  Ở ta, hoành phi có thư họa, có treo để thờ. Hoành phi thư họa tựa viết hoặc xin chữ người khác để vừa thưởng thức chữ, vừa tự nhắc nhở mình về một tín niệm nào đó. Loại hoành phi này thường được treo hoặc dán ở phòng khách, phòng sách, phòng ở. Đại thể thường viết là: Tích thụ kim hoa, Xuân hòa cảnh lệ, Xuân phong mặc vận, Xuân thị ngã, Lan thất hương, Thụ đức, Chính tâm.v.v.. Nhưng trong thực tế, phần lớn các gia đình bút nghiên thường nghèo, nhà chật, không có phòng riêng rộng, vì vậy người ta không chơi hoành phi nữa mà chơi đại tự; chữ treo, dán chỉ một chữ, thường là chữ hòa, chữ tâm, chữ nhẫn, chữ đức.v.v.. Những hoành phi ở ta chủ yếu là để treo ở những nơi thờ cúng như ở nhà thờ họ; ở đình, chùa, đến, miếu, quán...

  (Link tải ở chân trang)

  Ở nhà thợ họ: Thường họ để trước, sau là chữ từ đường, hoặc tộc từ đường. Ví dụ:

  Nguyễn từ đường 阮祠堂

  Nguyễn tộc từ đường 阮族祠堂

  Nếu có sự tích thì thêm hoành phi khác, như:

  Quang khuê tảo

  Hoành phi ở đình: Thường là tên đình; tiếp đến là:

  Thánh cung vạn tuế 聖躬萬歲

  Uy mạc trắc 威莫测

  Đức nan danh德難名

  Sách 3000 Bức hoành phi câu đối Hán Nôm

  Sách 3000 Bức hoành phi câu đối Hán Nôm

  Sách 3000 Bức hoành phi câu đối Hán Nôm

  Sách 3000 Bức hoành phi câu đối Hán Nôm


  Cũ hơn Mới hơn