Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Chia sẻ miễn phí - Lục Thể Thư Pháp Đại Từ Điển

Đăng bởi Thư Pháp Dụng Phẩm ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

  PHÀM LỆ

  Trong cuốn sách trình bày cách viết của Lục Thể (06 thể chữ thư pháp) bao gồm: Đại Triện (Giáp cốt văn, cổ văn, trứu văn, cổ văn, hán giản.v.v..), tiểu triện, lệ thư, khải thư, hành thư, thảo thư. Nếu phân tích rõ hơn thì sẽ thấy chủng loại của thư thể sẽ rất nhiều, có thể nói sẽ vượt qua khuôn khổ của Lục Thể. Cuốn sách này hi vọng sẽ đem đến cho nhân sĩ học tập và yêu thích thư pháp, triện khắc của Trung Quốc một nguồn tài nguyên văn tự phong phú.

  Cuốn sách này sử dụng tác phẩm thư pháp của gần 600 thư pháp gia xưa và nay để lấy làm dữ liệu (trừ những tác phẩm cổ đại không rõ danh tính). Thu thập chữ đơn tổng cộng 4856 chữ, tổng cả chữ cả chữ di thể (bao gồm tự đầu) là khoảng hơn 121130 chữ. Thứ tự tự thể được sắp xếp lần lượt từ đại triện, tiểu triện, lệ thư, khải thư, hành thư, thảo thư. Tức vừa dựa vào thứ tự triều đại của văn tự, vừa dựa vào thứ tự xuất hiện trước sau của chữ để sắp xếp. Trong sách nếu thấy thiếu chữ cá biệt của Khải thể thì có thể tham chiếu tự đầu của Khải Thư. Trong cuốn sách này, mỗi chữ ở phía dưới đều có ghi chú triều đại, tác giả, có những chữ không thể xác định triều đại thì chỉ ghi rõ tên tác giả.

  Một số trang trong cuốn Từ Điển

  Lục Thể Thư Pháp Đại Từ Điển

  Lục Thể Thư Pháp Đại Từ Điển


  Lục Thể Thư Pháp Đại Từ Điển

  Lục Thể Thư Pháp Đại Từ Điển

  Lục Thể Thư Pháp Đại Từ Điển


   


  Mới hơn