Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

Giá: 270,000₫
Số lượng

Trong Trung Quốc họa nghiên cứu về sự vận dụng nét tuyến, cho nên có thể nói bạch miêu (vẽ nét tuyến) là công phu cơ bản của Trung Quốc họa. Trong đó, cần kể đến 18 pháp họa nhân vật được người xưa khái quát và tổng kết lại, sau này 18 pháp đó đã đặt nền móng cơ bản cho sự phát triển của Trung Quốc Họa. Cuốn sách này (Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ) của tác giả Tiền Y Mẫn có nội dung chủ yếu là dựa vào 18 pháp lâm mô nhân vật và tả ý. Kèm theo đó là sắp xếp cụ thể, nội dung quan trọng, những chỗ vướng mắc.v.v.. Là tài liệu học tập cơ sở cần thiết của chuyên ngành Trung Quốc họa.

【 Nội dung 】: 

Phần 1: Ngũ quan họa pháp

Họa pháp vẽ mắt

Họa pháp vẽ mũi

Họa pháp vẽ miệng

Họa pháp vẽ tai

Phần 2: Hướng dẫn các bước vẽ

Phần 3: Thưởng thức tác phẩm

【 Tác giả 】:  Tiền Y Mẫn 钱依敏

【 Nhà xuất bản 】:Nhà xuất bản mỹ thuật Nhân dân Triết Giang

【 Số trang 】: 84 trang.

MỤC LỤC [Ẩn]


  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bạch Miêu Thần Tiên Họa Phổ

  Bình luận