Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy xuyến chỉ, giấy tuyên chỉ 34x69cm (100 tờ)

Giá: 215,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ, tuyên chỉ

Công dụng : Viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc

Kích thước :

- Bán sinh tuyên: 34x69cm

- Sinh tuyên: 45x69cm

Khuyên dùng:

- Bán sinh tuyên dùng để viết thư pháp

- Sinh tuyên dùng để vẽ tranh thủy mặc

Số lượng: 100 tờ

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy xuyến chỉ viết thư pháp

  Giấy xuyến chỉ viết thư pháp

  Giấy xuyến chỉ viết thư pháp

  Giấy xuyến chỉ viết thư pháp

  Giấy xuyến chỉ viết thư pháp

  Giấy xuyến chỉ viết thư pháp

  Giấy xuyến chỉ, tuyên chỉ viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc

   

  Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm

  Giấy xuyến chỉ, giấy tuyên chỉ viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc

  Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm

  Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm

  Bình luận