Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm (100 tờ)

Giá: 150,000₫
Số lượng

Tên SP: Bán sinh bán thục xuyến chỉ

Chất liệu: Sinh xuyến, bán sinh bán thục

Công dụng:

- Sinh xuyến (xuyến sống) dùng tập vẽ tranh thủy mặc;

- Bán sinh bán thục dùng viết thư pháp;

Giá: 150.000 đồng

Kích thước: 69cm x 34cm

Số tờ: 100

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm

  Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm

  Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm

  Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm

  Giấy xuyến chỉ bán sinh bán thục 69x34cm

  Bình luận