Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

Giá: 35,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Kích thước phù bì】: 35x65cm

【Kích thước lòng trong】: 33x33cm

【Mô tả】: Biểu đã bồi, có trục treo.

【Màu sắc】: Màu đỏ, màu vàng, màu cổ đậm, màu cổ nhạt

【Sử dụng】: Viết thư pháp, viết chữ Phúc dán cửa ngày tết, trang trí.v.v...

MỤC LỤC [Ẩn]

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp 35x65cm

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp

  Biểu giấy xuyến nhuộm sáp

  Bình luận