Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bộ 5 Bút Cao Cấp TZ35

Giá: 1,200,000₫
Số lượng

 Giá: 1.200.000 đồng 

 Kích thước hộp: Dài 40 x rộng 18cm 
Bút số 1: Chất liệu dương hào. Kích thước: Tổng dài 32cm; xuất phong 7.5cm; khẩu kính 1.8cm 
Bút số 2: Chất liệu lang hào. Kích thước: Tổng dài 31cm; xuất phong 7.0cm; khẩu kính 1.6cm 
Bút số 3: Chất liệu lông gấu. Kích thước: Tổng dài 30cm; xuất phong 6.5cm; khẩu kính 1.4cm 
Bút số 4: Chất liệu kiêm hào. Kích thước: Tổng dài 29cm; xuất phong 5.5cm; khẩu kính 1.2cm 
Bút số 5: Chất liệu lang hào. Kích thước: Tổng dài 28cm; xuất phong 5.0cm; khẩu kính 1.0cm

MỤC LỤC [Ẩn]

   Giá: 1.200.000 đồng 

   Kích thước hộp: Dài 40 x rộng 18cm 
  Bút số 1: Chất liệu dương hào. Kích thước: Tổng dài 32cm; xuất phong 7.5cm; khẩu kính 1.8cm 
  Bút số 2: Chất liệu lang hào. Kích thước: Tổng dài 31cm; xuất phong 7.0cm; khẩu kính 1.6cm 
  Bút số 3: Chất liệu lông gấu. Kích thước: Tổng dài 30cm; xuất phong 6.5cm; khẩu kính 1.4cm 
  Bút số 4: Chất liệu kiêm hào. Kích thước: Tổng dài 29cm; xuất phong 5.5cm; khẩu kính 1.2cm 
  Bút số 5: Chất liệu lang hào. Kích thước: Tổng dài 28cm; xuất phong 5.0cm; khẩu kính 1.0cm

  Bình luận