Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bộ Bút Cao Cấp Mã Não Đầu

Giá: 500,000₫ (Đã có VAT)
Số lượng

Tên SP: Bộ Bút Cao Cấp Mã Não Đẩu
Giá: 500k
Kích thước hộp: dài 37 x rộng 14 cm
Mô tả bút:
- Bút số 1: Tổng dài 30, xuất phong 6.5, khẩu kính 1.5cm
- Bút số 2: Tổng dài 30, xuất phong 6.5, khẩu kính 1.4 cm
- Bút số 3: Tổng dài 30, xuất phong 6, khẩu kính 1.3cm
- Bút số 4: Tổng dài 29, xuất phong 4.5, khẩu kính 1.2 cm
- Bút số 5: Tổng dài 29, xuất phong 4, khẩu kính 1.1 cm

MỤC LỤC [Ẩn]

  Tên SP: Bộ Bút Cao Cấp Mã Não Đẩu
  Giá: 500k
  Kích thước hộp: dài 37 x rộng 14 cm
  Mô tả bút:
  - Bút số 1: Tổng dài 30, xuất phong 6.5, khẩu kính 1.5cm
  - Bút số 2: Tổng dài 30, xuất phong 6.5, khẩu kính 1.4 cm
  - Bút số 3: Tổng dài 30, xuất phong 6, khẩu kính 1.3cm
  - Bút số 4: Tổng dài 29, xuất phong 4.5, khẩu kính 1.2 cm
  - Bút số 5: Tổng dài 29, xuất phong 4, khẩu kính 1.1 cm

  Bình luận