Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bộ cọ vẽ tranh thủy mặc

Giá: 350,000₫ (Đã có VAT)
Tiêu đề
Số lượng

1. Bộ cọ vẽ tranh A gồm:

- 05 chiếc bút vẽ các kích cỡ;

- Tặng 01 mành bảo quản bút;

- 01 Hộp giấy đựng;

Giá: 220.000 đồng

2. Bộ cọ vẽ tranh B gồm:

- 08 chiếc bút vẽ các kích cỡ;

- Tặng 01 mành bảo quản bút;

- 01 Hộp giấy đựng;

Giá: 350.000 đồng

MỤC LỤC [Ẩn]

  I. BỘ CỌ VẼ A GỒM:

  - 05 chiếc bút vẽ các kích cỡ;

  - Tặng 01 mành bảo quản bút;

  - 01 Hộp giấy đựng;

  GỢI Ý SỬ DỤNG BÚT:

  - Chiếc bé nhất dùng để vẽ nét câu tuyến (nét nhỏ, mảnh); điểm nhuỵ hoa, đề chữ nhỏ;
  - Chiếc thứ 2 là dương hào (lông dê) trung khải dùng để vẽ những cánh hoa nhỏ, viết chữ, lên màu;
  - Chiếc thứ 3 là lang hào (lông sói) gia kiện đại khải dùng để vẽ trúc, hoa lan;
  - Chiếc thứ 4 là gia kiện bạch vân trung khải dùng để vẽ cánh hoa, lên màu
  - Chiếc thứ 5 là thuần dương hào (100% lông dê) để vẽ hoa mẫu đơn, phủ màu ở phạm vi nhỏ.

   HÌNH ẢNH BỘ A - 05 BÚT  Bộ cọ vẽ tranh thủy mặc

  II. BỘ CỌ VẼ B GỒM

  - 08 chiếc bút vẽ các kích cỡ;

  - Tặng 01 mành bảo quản bút;

  - 01 Hộp giấy đựng;

  Giá: 350.000 đồng

  GỢI Ý SỬ DỤNG BÚT:

  - Chiếc bé nhất là lang hào (lông sói) dùng để vẽ nét câu tuyến, điểm nhuỵ hoa;
  - Chiếc thứ 2 là hồng mao (lông đỏ) dùng để vẽ nét câu tuyến, điểm nhuỵ hoa, viết chữ tiểu khải;
  - Chiếc thứ 3 là câu tuyến lang hào dùng để vẽ nét câu tuyến, điểm nhuỵ hoa;
  - Chiếc thứ 4 là tiêm hào trung khải (đầu bút nhọn, độ đàn hồi cao) dùng để vẽ cánh hoa, viết chữ, lên màu;
  - Chiếc thứ 5 là lang hào dùng để vẽ sơn thuỷ, cánh hoa, viết chữ, lên màu;
  - Chiếc thứ 6 là lang hào dùng để vẽ hoa lan, trúc, cành khô;
  - Chiếc thứ 7 là thuần lang hào dùng để vẽ hoa mẫu đơn, phủ màu ở phạm vi nhỏ;
  - Chiếc thứ 8 là lang hào dùng để vẽ lá hoa mẫu đơn, lá lớn, cành cây.

  HÌNH ẢNH BỘ CỌ VẼ  B - 08 BÚT


  Bộ cọ vẽ tranh thủy mặc

  Bộ cọ vẽ tranh thủy mặc


  Bộ cọ vẽ tranh thủy mặc

  Bộ cọ vẽ tranh thủy mặc

  TÁC PHẨM ĐƯỢC VẼ BẰNG BỘ CỌ

  Bộ cọ vẽ tranh thủy mặc

  Bộ cọ vẽ tranh thủy mặc

  Bình luận