Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bộ giáo trình Âu, Triệu, Liễu, Nhan, Ngụy , Tào

Giá: 400,000₫ (Đã có VAT)
Số lượng

Mô tả:

1. Bộ giáo trình của các thư pháp gia Trung Quốc nổi tiếng:

- Âu Dương Tuân,

- Triệu Mạnh Phủ,

- Liễu Công Quyền,

- Nhan Chân Khanh

- Ngụy Khải Trương Mãnh Long

- Lệ Thư tài Toàn Bi


2. Giá: 80k/ 1 quyển. Cả bộ: 400k/ 6 quyển


3. Số trang: 88 trang/ 1 quyển

MỤC LỤC [Ẩn]

  Mô tả:

  1. Bộ giáo trình của các thư pháp gia Trung Quốc nổi tiếng:

  - Âu Dương Tuân,

  - Triệu Mạnh Phủ,

  - Liễu Công Quyền,

  - Nhan Chân Khanh

  - Ngụy Khải Trương Mãnh Long

  - Lệ Thư tài Toàn Bi


  2. Giá: 80k/ 1 quyển. Cả bộ: 400k/ 6 quyển


  3. Số trang: 88 trang/ 1 quyển