Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bộ Văn Phòng Tứ Bảo Nhãn Nhân Vận Sĩ

Giá: 1,550,000₫
Số lượng

【Giới thiệu】:  Bộ văn phòng tứ bảo Nhã Nhân Vận Sĩ (28 sản phẩm) tuyển chọn những sản phẩm tốt nhất dành cho người học thư pháp. Đây là bộ sản phẩm đầy đủ, toàn diện với giá thành vô cùng hấp dẫn. Thay vì việc không biết nên mua những vật dụng gì để học thư pháp thì Thư hữu hoàn toàn có thể lựa chọn bộ sản phẩm này.

Quý thư hữu vui lòng tham khảo thêm về sản phẩm tại mô tả chi tiết phía dưới.

MỤC LỤC [Ẩn]

  VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


  CÁC VẬT PHẨM CÓ TRONG BỘ VĂN PHÒNG TỨ BẢO NHÃ NHÂN VẬN SĨ

  Bộ văn phòng tứ bảo nhã nhân vận sĩ

  Bộ sản phẩm gồm 14 vật dụng chính:

  1. Bút lông Lang hào - Cỡ đại;

  2. Bút lông Lang hào - Cỡ trung;

  3. Bút lông Lang hào - Cỡ tiểu;

  4. Bút lông kiêm hào - Cỡ trung;

  5. Bút lông Lang hào tiểu khải;

  6. Đại trừng nê nghiên;

  7. Bình đựng nước sứ trắng (nhỏ nước khi mài mực);

  8. Hộp mực ấn triện trắng;

  9. Gác bút trắng;

  10. Mực thỏi Tùng Yên Hoàng Sơn;

  11. Phôi triện đá;

  12. Chặn giấy;

  13. Hộp đựng bộ văn phòng tứ bảo;

  14. Bút lông đề đẩu (cỡ lớn) dương hào;

  15. Bút lông tiểu khải kiêm hào.

  15 sản phẩm chính trong bộ văn phòng tứ bảo nhã nhân vận sĩ  Ngoài ra, bộ sản phẩm còn gồm 13 vật dụng thư pháp tặng kèm:

  1. Giá treo bút nhựa giả gỗ ABS

  2. Mảnh bảo quản bút

  3. 02 tập giấy tập viết ô mễ

  4. 01 bao giấy tập mô bát nhã tâm kinh

  5. 01 tập giấy sinh tuyên

  6. 01 bao giấy thư pháp vân vẩy

  7. 01 tập giấy tập mô trung khải

  8. 01 thiếp thư pháp

  9. 01 chai mực 100g

  10. 01 bút ngòi mềm (có mực sẵn bên trong bút)

  11. Túi đựng 

  12. 02 tờ vải viết nước

  13. Thảm lót giấy viết thư pháp

  13 sản phẩm tặng kèm bộ văn phòng tứ bảo Đại Nhã Quân Tử

  13 sản phẩm tặng kèm bộ văn phòng tứ bảo Đại Nhã Quân Tử


  MỘT SỐ VẬT PHẨM TRONG BỘ VPTB

  Một số vật dụng trong bộ văn phòng tứ Nhã Nhân Vận Sĩ

  Một số vật dụng trong bộ văn phòng tứ Nhã Nhân Vận Sĩ

  Một số vật dụng trong bộ văn phòng tứ Nhã Nhân Vận Sĩ

  Một số vật dụng trong bộ văn phòng tứ Nhã Nhân Vận Sĩ

  Một số vật dụng trong bộ văn phòng tứ Nhã Nhân Vận Sĩ

  Bình luận