Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút hiệp cân khuyên đồng

Giá: 17,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Giá】:

- 17.000 đồng/ 1 chiếc (Đại, trung, tiểu đồng giá)

- 45.000 đồng/ 3 chiếc đại, trung, tiểu

【Chất liệu lông】: Lông chuột + lông chồn

【Chất liệu cán bút】: Gỗ tự nhiên

【Công dụng】: Phù hợp viết thư pháp Việt, Sấu Kim Thể, thư họa.

MỤC LỤC [Ẩn]

    【Giá】: 17.000 đồng/ 1 chiếc (Đại, trung, tiểu đồng giá)

    【Chất liệu lông】: Lông chuột + lông chồn

    【Chất liệu cán bút】: Gỗ tự nhiên

    【Công dụng】: Phù hợp viết thư pháp Việt, Sấu Kim Thể, thư họa.

    Bình luận