Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút lông Cổ pháp tuỳ tâm kê cự

Giá: 70,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Kích thước】: 

- Cỡ tiểu: Cán bút 21.5cm; xuất phong 2.5cm; khẩu kính 0,9cm;

- Cỡ trung: Cán bút 21.5cm; xuất phong 3cm; khẩu kính 1,1cm;

- Cỡ đại: Cán bút 21.5cm; xuất phong 3.2cm; khẩu kính 1,3cm;

【Chất liệu lông】: Bên ngoài dương hào, bên trong lang hào + tử hào (lông thỏ)

【Chất liệu cán bút】: Trúc tự nhiên

【Công dụng】: Lâm tập thư pháp, chép kinh, hành thư, nhị vương tiểu khải, nguỵ bi, câu tuyến.v.v..

MỤC LỤC [Ẩn]


  Cổ pháp tuỳ tâm kê cự bút

  Cổ pháp tuỳ tâm kê cự bút

  Cổ pháp tuỳ tâm kê cự bút

  Cổ pháp tuỳ tâm kê cự bút

  Cổ pháp tuỳ tâm kê cự bút

  Cổ pháp tuỳ tâm kê cự bút

  Cổ pháp tuỳ tâm kê cự bút


  Bình luận