Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+

Bút lông Sừng Trâu

Giá: 380,000₫ (Đã có VAT)
Số lượng

Tên SP: Bút lông Sừng Trâu
Giá: 380k
Dương Hào: Tổng dài 36, xuất phong 12.7, khẩu kính 3.9 cm
Kiêm Hào: Tổng dài 31, xuất phong 13.6, khẩu kính 3.7 cm

MỤC LỤC [Ẩn]

    Tên SP: Bút lông Sừng Trâu
    Giá: 380k
    Dương Hào: Tổng dài 36, xuất phong 12.7, khẩu kính 3.9 cm
    Kiêm Hào: Tổng dài 31, xuất phong 13.6, khẩu kính 3.7 cm