Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút Lông Thư Pháp Bơm Mực Lan Trúc R013

Giá: 30,000₫
Giá cũ: 35,000₫
Kích cỡ
Loại lông
Số lượng

【Kích thước lông】: 

- Cỡ tiểu: Cán dài 18.5 cm, xuất phong 2cm, khẩu kính 0.7cm

- Cỡ trung: Cán dài 18.5 cm, xuất phong 2.3cm, khẩu kính 0.85cm

- Cỡ đại: Cán dài 18.5 cm, xuất phong 3cm, khẩu kính 1.0cm

【Chất liệu lông】: Lang hào, kiêm hào (lông pha)

【Chất liệu cán】: Cán nhựa

【Hướng dẫn】: Hút mực hoặc hút nước để viết thư pháp. 

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bút lông thư pháp bơm mực Lan Trúc R013

    Bút lông thư pháp bơm mực Lan Trúc R013

    Bình luận