Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bút Tiểu Tinh Bình Lang Hào

Giá: 100,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Giá】:

- Cỡ tiểu: 100.000 đồng/ 1 chiếc

- Cỡ trung: 140.000 đồng/ 1 chiếc

- Cỡ đại: 170.000 đồng/ 1 chiếc

【Chất liệu lông】: 40% Lang hào; 30% bơm heo; 30% nilong

【Kích thước】:

- Cỡ tiểu: Khẩu kính 0.45cm; xuất phong 1.8cm

- Cỡ trung: Khẩu kính 0.58cm; xuất phong 2.0cm

- Cỡ đại: Khẩu kính 0.6cm; xuất phong 2.4cm

【Chất liệu cán bút】: Trúc tự nhiên

MỤC LỤC [Ẩn]

  【Giá】:

  - Cỡ tiểu: 100.000 đồng/ 1 chiếc

  - Cỡ trung: 140.000 đồng/ 1 chiếc

  - Cỡ đại: 170.000 đồng/ 1 chiếc

  【Chất liệu lông】: 40% Lang hào; 30% bơm heo; 30% nilong

  【Kích thước】:

  - Cỡ tiểu: Khẩu kính 0.45cm; xuất phong 1.8cm

  - Cỡ trung: Khẩu kính 0.58cm; xuất phong 2.0cm

  - Cỡ đại: Khẩu kính 0.6cm; xuất phong 2.4cm

  【Chất liệu cán bút】: Trúc tự nhiên

  Bình luận