Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Đông Lang Thần Vận

Giá: 150,000₫
Tiêu đề
Số lượng
【Tên SP】: Đông Lang Thần Vận
【Giá】:
- Cỡ tiểu: 150.000 đồng
- Cỡ trung: 165.000 đồng
- Cỡ đại: 180.000 đồng
【Kích thước】:
- Cỡ đại: Khẩu kính 1.4cm; xuất phong 6.8cm
- Cỡ trung: Khẩu kính 1.2cm; xuất phong 6.1cm
- Cỡ tiểu: Khẩu kính 1.05cm; xuất phong 4.9cm
【Chất liệu lông】: Lông: 60% lông cáo, 20% lông bờm heo, 20% nilong
【Cán bút】: Cán gỗ phun sơn
【Công dụng】: Phù hợp viết hành, thảo, lệ

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận