Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy đay kết hợp xuyến vẽ tiểu cảnh tranh thủy mặc

Giá: 90,000₫
Vật liệu
Số lượng

【Kich thước】:

- 38x38cm

- 50x50cm

【Số lượng】: 10 tờ/ 1 tập

【Chất liệu】: Giấy đay, giấy xuyến

【Mẫu sản phẩm】:

- 38x38cm Nền giấy đay, ô tròn giấy xuyến trắng 

- 38x38cm Nền giấy xuyến trắng, ô tròn giấy đay

- 38x38cm Nền giấy xuyến trắng, ô tròn giấy xuyến màu cổ

- 50x50cm Nền giấy đay, ô tròn giấy xuyến trắng

- 50x50cm Nền giấy xuyến trắng, ô tròn giấy đay

- 50x50cm Nền giấy xuyến trắng, ô tròn giấy xuyến màu cổ 

【Công dụng】: Giấy đã bồi đế dùng để vẽ tranh thuỷ mặc, viết thư pháp. Có thể đóng khung sau khi viết.

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy đay kết hợp giấy xuyến chỉ vẽ tranh thủy mặc, viết thư pháp

  Giấy đay kết hợp giấy xuyến chỉ vẽ tranh thủy mặc, viết thư pháp

  Giấy đay kết hợp giấy xuyến chỉ vẽ tranh thủy mặc, viết thư pháp

  Giấy đay kết hợp giấy xuyến chỉ vẽ tranh thủy mặc, viết thư pháp

  Giấy đay kết hợp giấy xuyến chỉ vẽ tranh thủy mặc, viết thư pháp

  Giấy đay kết hợp giấy xuyến chỉ vẽ tranh thủy mặc, viết thư pháp

   

  Bình luận