Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Tập Mô Âu Dương Tuân

Giá: 50,000₫
Số lượng

【Tên SP】: Giấy Tập Mô Âu Dương Tuân

【Giá】: 50.000 đồng/ 1 tập 40 tờ

【Kích thước】: Dài 70cm x rộng 40cm (28 ô vuông/ 1 tờ)

【Chất liệu giấy】: Bán sinh bán thục

【Thể chữ】: Âu Dương Tuân.

【Công dụng】: Tập mô để cảm nhận về đường nét, kỹ pháp và kết cấu của chữ. Giúp người học thư pháp Hán nhanh tiến bộ.

MỤC LỤC [Ẩn]


  【Tên SP】: Giấy Tập Mô Âu Dương Tuân

  【Giá】: 50.000 đồng/ 1 tập 40 tờ

  【Kích thước】: Dài 70cm x rộng 40cm (28 ô vuông/ 1 tờ)

  【Chất liệu giấy】: Bán sinh bán thục

  【Thể chữ】: Âu Dương Tuân.

  【Công dụng】: Tập mô để cảm nhận về đường nét, kỹ pháp và kết cấu của chữ. Giúp người học thư pháp Hán nhanh tiến bộ.

  Bình luận