Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Viết Tác Phẩm Bút Sắt Lục Phẩm Đường

Giá: 100,000₫
Số lượng

【Giá】: 100.000 đồng/ 1 tập 48 tờ (16 mẫu giấy, mỗi mẫu giấy 3 tờ)

【Hình thức】: Nền tranh công bút, các mẫu tranh và hình thức trình bày tác phẩm khác nhau như hình vuông, hình quạt, hình elip, hình tròn.v.v...

【Kích thước】: 21cm x 29 cm

【Đặc điểm】: Giấy dày dặn, không ráp, không trơn, không nhoè mực, phù hợp viết bút sắt.

【Sử dụng】: Viết thư pháp bút sắt.

Giấy viết tác phẩm bút săt

Giấy viết tác phẩm bút sắt

 

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận