Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Có Viền

Giá: 70,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【MẪU 01】:

Ô tròn, có viền bao quanh 17 x 104 cm (7 chữ)

Kích thước câu đối: 17 x 104 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 17 x 69 cm (4 chữ)

Đường kính ô tròn: 11cm 

Ghi chú: 01 tập gồm 05 bộ đầy đủ (01 bộ gồm 2 câu đối + 1 hoành phi)


【MẪU 02】:

Ô tròn, có viền bao quanh 23 x 138 cm (7 chữ)

Kích thước câu đối: 23 x 138 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 23 x 69 cm (4 chữ)

Đường kính ô tròn: 15cm 

Ghi chú: 01 tập gồm 05 bộ đầy đủ (01 bộ gồm 2 câu đối + 1 hoành phi)

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận