Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Xuyến Đỏ Viết Câu Đối Ô Tròn Long Phụng

Giá: 60,000₫ (Đã có VAT)
Tiêu đề
Số lượng

【MẪU 01】:

Ô tròn Long Phụng 17 x 104 cm (7 chữ)

Kích thước câu đối: 17 x 104 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 17 x 69 cm (4 chữ)

Đường kính ô tròn: 11cm

Ghi chú: 01 tập gồm 05 bộ đầy đủ (01 bộ gồm 2 câu đối + 1 hoành phi)

【MẪU 02】:

Ô tròn Long Phụng 23 x 138 cm (7 chữ)

Kích thước câu đối: 23 x 138 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 23 x 69 cm (4 chữ)

Ghi chú: 01 tập gồm 05 bộ đầy đủ (01 bộ gồm 2 câu đối + 1 hoành phi)

【MẪU 03】:

Ô tròn Long Phụng 24 x 160 cm (7 chữ)

Kích thước câu đối: 24 x 160 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 24 x 69 cm (4 chữ)

Ghi chú: 01 tập gồm 05 bộ đầy đủ (01 bộ gồm 2 câu đối + 1 hoành phi)

【MẪU 04】:

Ô tròn Long Phụng 34 x 138 cm (7 chữ)

Kích thước câu đối: 34 x 138 cm (7 chữ)

Kích thước hoành phi: 34 x 69 cm (4 chữ)

Ghi chú: 01 tập gồm 05 bộ đầy đủ (01 bộ gồm 2 câu đối + 1 hoành phi)

MỤC LỤC [Ẩn]