Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Xuyến Tửu Kim Kẻ Dọc

Giá: 80,000₫
Tiêu đề
Số lượng

- Giá: 80k/1 tập 20 tờ loại màu trắng
- Giá: 100k/ 1 tập 20 tờ loại màu phỏng cổ

- Màu sắc: Có 2 màu là màu trắng và phỏng cổ
- Kích thước: 34x137cm

- Loại 1: Chiều rộng dòng kẻ 2cm x chiều cao dòng kẻ 29cm
- Loại 2: Chiều rộng dòng kẻ 3cm x chiều cao dòng kẻ 29cm

- Chất liệu: Thục xuyến
- Công dụng: Viết thư pháp bút sắt, bút lông chữ tiểu khải

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận