Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Giấy Xuyến Chỉ Kẻ Dọc Viết Chữ Tiểu Khải, Chép Kinh

Giá: 170,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Sản phẩm được làm từ giấy xuyến chỉ / tuyên chỉ , loại giấy: Thục tuyên (xuyến chín). Giấy không loang, phù hợp để viết chữ tiểu khải (chữ cỡ nhỏ)

【 Kích thước 】: 34x138cm

【 Màu sắc 】: Màu trắng, màu cổ

【 Kích thước cột  kẻ dọc】: 2cm và 3cm

【 Số tờ 】: 50 tờ

【 Ghi chú 】: Shop đánh giá loại giấy trơn không có vấn vẩy sau khi viết sẽ đẹp hơn. Do đó, đối với sản phẩm này tới đây shop chỉ cung cấp loại trơn không có vẩy.

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy xuyến chỉ kẻ dọc viết chữ tiểu khải

  Giấy xuyến chỉ kẻ dọc viết chữ tiểu khải

  Giấy xuyến chỉ kẻ dọc viết chữ tiểu khải

  Giấy xuyến chỉ kẻ dọc viết chữ tiểu khải

  Giấy xuyến chỉ kẻ dọc viết chữ tiểu khải

   

  Bình luận