Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

Giá: 50,000₫
Số lượng

【Kích thước】: Cán dài 26cm, khẩu kính 0.5cm. xuất phong 1.8cm;

【Chất liệu lông】: Lang hào

【Chất liệu cán bút】: Cán gỗ

【Công dụng】: Phù hợp viết thư pháp, vẽ tranh.

MỤC LỤC [Ẩn]


  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Hồng đàn Bắc Vĩ lang hào M05

  Bình luận