Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Kiêm Hào Đại Trung Khải M09

Giá: 120,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【 Giá 】:
- 120.000 đồng/1 chiếc cỡ tiểu
- 130.000 đồng/1 chiếc cỡ trung
- 140.000 đồng/1 chiếc cỡ đại

【 Mô tả 】:
- Cỡ đại: Cán bút dài 22 cm; xuất phong 6 cm; khẩu kính 1.6 cm
- Cỡ trung: Cán bút dài 22 cm; xuất phong 5.5 cm; khẩu kính 1.5 cm
- Cỡ tiểu: Cán bút dài 22cm; xuất phong 4.8cm; khẩu kính 1.4 cm

【 Chất liệu lông 】: Kiêm hào

【 Chất liệu cán 】: Trúc tự nhiên

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bút lông thư pháp đại trung khải

    Bút lông thư pháp đại trung khải

     

    Bình luận