Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+

Lang Hào Thiện Liễn Hồ Bút

Giá: 70,000₫ (Đã có VAT)
Tiêu đề
Số lượng

 

 Mô tả:- Cỡ đại: Tổng dài 29, xuất phong 5, khẩu kính 1.1 cm
- Cỡ trung: Tổng dài 28.5, xuất phong 4.5, khẩu kính 1 cm
- Cỡ tiểu: Tổng dài 28, xuất phong 4, khẩu kính 0.9 cm

MỤC LỤC [Ẩn]


     

     Mô tả:- Cỡ đại: Tổng dài 29, xuất phong 5, khẩu kính 1.1 cm
    - Cỡ trung: Tổng dài 28.5, xuất phong 4.5, khẩu kính 1 cm
    - Cỡ tiểu: Tổng dài 28, xuất phong 4, khẩu kính 0.9 cm