Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Liễn giấy mỹ thuật ốp ganh 27x79cm in đỏ 2 đầu không in tranh

Giá: 4,500₫
Tiêu đề
Số lượng

【 Chất liệu 】: Giấy ốp, giấy ganh (giấy mỹ thuật)

【 Kích thước 】: 19x54cm, 27x79 cm

【 Mẫu mã 】: 

- Giấy ốp in đỏ 2 đầu 19x54cm (in đỏ trơn)

- Giấy ốp in đỏ 2 đầu 27x79cm

- Giấy ganh in đỏ 2 đầu 27x79

【 Quý khách lưu ý 】:

- Nẹp treo bán riêng, thư hữu lưu ý đặt kèm nẹp treo (nếu cần);

👉 Hướng dẫn luồn nẹp treo: Dùng ghim văn phòng bấm ở 2 đầu trên và dưới của tờ giấy, sau đó luồn nẹp treo vào sao cho ghim nằm phía bên trong nẹp treo. Mục đích: Chiếc ghim sẽ giúp chặn nẹp treo không bị ruột ra khỏi giấy (ảnh minh họa phía dưới).

MỤC LỤC [Ẩn]

  Liễn giấy in đỏ 2 đầu

  Hướng dẫn luồn nẹp treo

  Giấy ốp, giấy ganh, liễn giấy mỹ thuật in đỏ 2 đầu (không in tranh)

  Giấy ốp, giấy ganh, liễn giấy mỹ thuật in đỏ 2 đầu (không in tranh)

  Giấy ốp, giấy ganh, liễn giấy mỹ thuật in đỏ 2 đầu (không in tranh)

  Giấy ốp, giấy ganh, liễn giấy mỹ thuật in đỏ 2 đầu (không in tranh)

  Giấy ốp, giấy ganh, liễn giấy mỹ thuật in đỏ 2 đầu (không in tranh)

  Giấy ốp, giấy ganh, liễn giấy mỹ thuật in đỏ 2 đầu (không in tranh)

  Giấy ốp, giấy ganh, liễn giấy mỹ thuật in đỏ 2 đầu (không in tranh)

  Ảnh minh họa khi dùng nẹp treo

   

  Bình luận