Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Nhất Phẩm Khôi Điêu Bút

Giá: 130,000₫
Kích thước
Số lượng
【Tên SP】: Nhất Phẩm Khôi Điêu
【Giá】:
Cỡ tiểu: 130.000 đồng
Cỡ trung: 150.000 đồng
Cỡ đại: 170.000 đồng
【Kích thước】: Khẩu kính 0.9 cm; xuất phong 3.9 cm; tổng dài 27.5 cm
【Chất liệu lông】: 60% lông đuôi cáo, 20% lông bờm heo, 20% nilong
【Chất liệu cán gỗ】: Gỗ phun sơn
【Công dụng】: Phù hợp với Khải, Hành, Thảo

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận