Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Như Ý Kiêm Hào Bút

Giá: 80,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Tiểu, Trung, Đại đồng giá: 80.000 đồng

Mô tả:
- Cỡ đại: Tổng dài 29.5, xuất phong 6.2, khẩu kính 1.5 cm
- Cỡ trung: Tổng dài 28, xuất phong 5, khẩu kính 1.2 cm
- Cỡ tiểu: Tổng dài 26.5, xuất phong 4, khẩu kính 1 cm

MỤC LỤC [Ẩn]

    Bình luận