Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+

Nẹp Bọc Decal đường kính 16mm

Giá: 7,000₫ (Đã có VAT)
Tiêu đề
Số lượng

【Giá】:
– Ống dài khổ giấy 23: 7.000 đồng/ 1 cặp
– Ống dài khổ giấy 27: 8.000 đồng/ 1 cặp
– Ống dài khổ giấy 30: 9.000 đồng/ 1 cặp
– Ống dài khổ giấy 35: 10.000 đồng/ 1 cặp
– Ống dài khổ giấy 40: 11.000 đồng/ 1 cặp

  

MỤC LỤC [Ẩn]

  【Giá】:
  – Ống dài khổ giấy 23: 7.000 đồng/ 1 cặp
  – Ống dài khổ giấy 27: 8.000 đồng/ 1 cặp
  – Ống dài khổ giấy 30: 9.000 đồng/ 1 cặp
  – Ống dài khổ giấy 35: 10.000 đồng/ 1 cặp
  – Ống dài khổ giấy 40: 11.000 đồng/ 1 cặp