Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Quạt Kê Sí Mộc TPDP

Giá: 220,000₫
Số lượng
【Tên SP】: Quạt Giấy Xuyến Viết Tác Phấm : Quạt Kê Sí Mộc
【Giá sản phẩm】: 220.000 đồng
【Kích thước】: Bán kính 33cm, đường kính 60cm, mở tối đa 175 độ.
【Chất liệu giấy】: Giấy xuyến, 01 mặt giấy xuyến bán thục, 01 mặt giấy xuyến thục 【Công dụng】: Quạt mát, đề chữ, vẽ tranh, quà tặng, giải trí.v.v...

MỤC LỤC [Ẩn]

    【Tên SP】: Quạt Giấy Xuyến Viết Tác Phấm : Quạt Kê Sí Mộc
    【Giá sản phẩm】: 220.000 đồng
    【Kích thước】: Bán kính 33cm, đường kính 60cm, mở tối đa 175 độ.
    【Chất liệu giấy】: Giấy xuyến, 01 mặt giấy xuyến bán thục, 01 mặt giấy xuyến thục 【Công dụng】: Quạt mát, đề chữ, vẽ tranh, quà tặng, giải trí.v.v...
    Bình luận