Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Quạt Khắc Tranh Màu Đỏ TPDP

Giá: 90,000₫
Số lượng

【Tên SP】: Quạt Giấy Xuyến Viết Tác Phấm : Quạt Khắc Tranh Màu Đỏ

【Giá sản phẩm】: 90.000 đồng

【Kích thước】: Bán kính 33cm, đường kính 60cm, mở tối đa 175 độ.

【Chất liệu giấy】: Giấy xuyến, 01 mặt giấy xuyến bán thục, 01 mặt giấy xuyến thục

【Công dụng】: Quạt mát, đề chữ, vẽ tranh, quà tặng, giải trí.v.v...

MỤC LỤC [Ẩn]

  【Tên SP】: Quạt Giấy Xuyến Viết Tác Phấm : Quạt Khắc Tranh Màu Đỏ

  【Giá sản phẩm】: 90.000 đồng

  【Kích thước】: Bán kính 33cm, đường kính 60cm, mở tối đa 175 độ.

  【Chất liệu giấy】: Giấy xuyến, 01 mặt giấy xuyến bán thục, 01 mặt giấy xuyến thục

  【Công dụng】: Quạt mát, đề chữ, vẽ tranh, quà tặng, giải trí.v.v...

  Bình luận