Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Facebook Instagram Youtube Twitter

Quạt Khắc Tranh Màu Đen

Giá: 90,000₫
Số lượng
【Tên SP】: Quạt Giấy Xuyến Viết Tác Phấm : Quạt Khắc Tranh Màu Đen
【Giá sản phẩm】:  90.000 đồng
【Kích thước】: Bán kính 33cm, đường kính 60cm, mở tối đa 175 độ.
【Chất liệu giấy】: Giấy xuyến, 01 mặt giấy xuyến bán thục, 01 mặt giấy xuyến thục 【Công dụng】: Quạt mát, đề chữ, vẽ tranh, quà tặng, giải trí.v.v...

MỤC LỤC [Ẩn]

    【Tên SP】: Quạt Giấy Xuyến Viết Tác Phấm : Quạt Khắc Tranh Màu Đen
    【Giá sản phẩm】:  90.000 đồng
    【Kích thước】: Bán kính 33cm, đường kính 60cm, mở tối đa 175 độ.
    【Chất liệu giấy】: Giấy xuyến, 01 mặt giấy xuyến bán thục, 01 mặt giấy xuyến thục 【Công dụng】: Quạt mát, đề chữ, vẽ tranh, quà tặng, giải trí.v.v...    Bình luận