Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tân Thư Phổ Hành Thư - Hoài Nhân tập Vương Hi Chi Thánh Giáo Tự

Giá: 200,000₫
Số lượng

【Nội dung cuốn sách】:

Phần 1: Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Giới thiệu bia thiếp và đặc điểm; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)

Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Sự biến hoá của nét bút; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ)

Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm)

Phần 4: Hoài Nhân . Vương Hi Chi Thánh Giáo Tự phóng to

【Giá】: 200.000 đồng/ 1 quyển

【Giá trọn bộ】: 1.600.000 đồng/ bộ 9 sản phẩm (tiết kiệm 230.000 đồng)

1. Phong Sơn Bi;

2. Ất Anh Bi;

3. Tào Toàn Bi;

4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự;

5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;

6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;

7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi;

8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;

9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi;

【Số trang】: 80

【Biên Soạn】: Trương Đông Hoá

【NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

MỤC LỤC [Ẩn]

  Tân thư phổ Hoài Nnhân tập Vương Hi Chí Thánh Giáo Tự

  Tân thư phổ Hoài Nnhân tập Vương Hi Chí Thánh Giáo Tự

  Tân thư phổ Hoài Nnhân tập Vương Hi Chí Thánh Giáo Tự

  Tân thư phổ Hoài Nnhân tập Vương Hi Chí Thánh Giáo Tự

  Tân thư phổ Hoài Nnhân tập Vương Hi Chí Thánh Giáo Tự

  Tân thư phổ Hoài Nnhân tập Vương Hi Chí Thánh Giáo Tự

  Tân thư phổ Hoài Nnhân tập Vương Hi Chí Thánh Giáo Tự

  Tân thư phổ Hoài Nnhân tập Vương Hi Chí Thánh Giáo Tự

   

  Bình luận