Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tân Thư Phổ Khải Thư - Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi

Giá: 200,000₫
Số lượng

【 Nội dung cuốn sách 】:

Phần 1: Giới thiệu về bia thiếp (Giới thiệu tác giả; Bia thiếp và đặc điểm; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)

Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ)

Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm)

Phần 4: Nhan Chân Khanh - Đa Bảo Tháp Bi phóng to

【 Thể chữ 】: Khải thư

【 Giá trọn bộ 】: 1.600.000 đồng/ 9 quyển (tiết kiệm 210.000 đồng)

1. Phong Sơn Bi;

2. Ất Anh Bi;

3. Tào Toàn Bi;

4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự;

5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;

6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;

7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi;

8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;

9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi;

【 Số trang 】: 66

【 Biên Soạn 】: Thi Tích Bân

【 NXB 】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

MỤC LỤC [Ẩn]

  Tân Thư Phổ - Khải Thư Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp

  Tân Thư Phổ - Khải Thư Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp

  Tân Thư Phổ - Khải Thư Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp

  Tân Thư Phổ - Khải Thư Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp

  Tân Thư Phổ - Khải Thư Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp

  Tân Thư Phổ - Khải Thư Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp

  Tân Thư Phổ - Khải Thư Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp

   

  Bình luận