Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tân Thư Phổ - Phong Sơn Bi (Giáo Trình Thư Pháp Cơ Bản)

Giá: 200,000₫
Số lượng

【Nội dung cuốn sách】:
Phần 1: Giới thiệu về bia thiếp (Bia thiếp và đặc điểm; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)
Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ)
Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm)
Phần 4: Phong Sơn Bi phóng to
【Giá】: 200.000 đồng/ 1 quyển
【Giá trọn bộ】: 1.600.000 đồng/ 09 quyển (tiết kiệm 210.000 đồng)
1. Phong Sơn Bi;
2. Ất Anh Bi;
3. Tào Toàn Bi;
4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự;
5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;
6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;
7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi;
8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;
9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi;
【Số trang】: 63
【Biên Soạn】: Vương Giai Linh
NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang

MỤC LỤC [Ẩn]


  【Giới thiệu về Phong Sơn Bia】: “Phong Sơn Khắc Thạch” là bia chữ tiểu triện, do Tần Vương cho khắc trong một chuyến đi tuần thị lãnh thổ vào năm chấp chính thứ 28 (năm 219 trước Công Nguyên) sau khi ông thôn tính 06 nước và xưng danh Tân Thuỷ Hoàng. Trong chuyến đi ông đã đi qua ngọn Phong Sơn ở Đăng Trâu (nay thuộc tỉnh Sơn Đông, thành phố Tế Ninh, Trâu Thành). Nội dung của bia này ca tụng công tích của Tần Thuỷ Hoàng thống nhất thiên hạ. Nội dung do thừa tướng Lý Tư soạn và viết. Một phần nội dung phía sau còn do nhà Tần đời thứ 2 tiếp tục khắc theo Chiếu Thư.
  【Nội dung cuốn sách】:
  Phần 1: Giới thiệu về bia thiếp (Bia thiếp và đặc điểm; mục tiêu dạy học; yêu cầu của việc học)
  Phần 2: Phân tích kỹ pháp (Nét bút cơ bản; Kết cấu cơ bản; Thiên bàng bộ thủ)
  Phần 3: Lâm và trình bày tác phẩm (Tuyển tập chữ; hướng dẫn trình bày tác phẩm)
  Phần 4: Phong Sơn Bi phóng to
  【Giá】: 200.000 đồng/ 1 quyển
  【Giá trọn bộ】: 1.600.000 đồng/ 09 quyển (tiết kiệm 210.000 đồng)
  1. Phong Sơn Bi;
  2. Ất Anh Bi;
  3. Tào Toàn Bi;
  4. Vương Hi Chi Thánh Giao Tự;
  5. Vương Hi Chi Lan Đình Tự;
  6. Liễu Công Quyền Huyền Bí Tháp Bi;
  7. Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp Bi;
  8. Nhan Chân Khanh Nhan Cần Lễ Bi;
  9. Triệu Mạnh Phủ Đảm Ba Bi;
  【Số trang】: 63
  【Biên Soạn】: Vương Giai Linh
  NXB】: Mỹ thuật nhân dân Chiết Giang  Bình luận