Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

Giá: 54,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Lưu ý: Sản phầm gồm 30 thẻ gồm nhiều mẫu hình chú tiểu và tranh hoa điểu.

- Số lượng: Giá bán của 30 chiếc đã gồm dây treo

- Chất liệu: Giấy mỹ thuật in tranh kết hợp dây treo

- Kích thước: 7x15cm và 9.5x21 cm

- Công dụng: Viết thư pháp treo trang trí, tặng chữ thư pháp.

Liên hệ để nhận báo giá sỉ tốt nhất: 038.439.4598 - 0988.690.911

MỤC LỤC [Ẩn]

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)


  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Thẻ thư pháp treo trang trí giấy mỹ thuật in hình chú tiểu, hoa điểu (Set 30 chiếc)

  Bình luận