Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Trúc quản tiểu khải bút

Giá: 25,000₫
Số lượng

【Kích thước】: Tổng dài 20, xuất phong 2.2, khẩu kính 0.5 cm

【Chất liệu lông】: Lang hào

【Cán bút】: Trúc

MỤC LỤC [Ẩn]

  Bút lông thư pháp trúc quản tiểu khải

  Bút lông thư pháp trúc quản tiểu khải

  Bút lông thư pháp trúc quản tiểu khải

  Bút lông thư pháp trúc quản tiểu khải

  Bút lông thư pháp trúc quản tiểu khải

  Bình luận