Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Tuyển Tập Tác Phẩm Thư Pháp Tâm Kinh của Danh Gia

Giá: 150,000₫
Số lượng

【Nội dung】: Tuyển tập các tác phẩm thư pháp bát nhã tâm kinh được các thư pháp gia nổi tiếng chép.

【Giá】: 150.000 đồng

【Thể chữ】: Các thể chữ khác nhau

【Kích thước】: 29.5 x 21cm

【Số trang】: 42 trang

【Nhà xuất bản】: Mỹ Thuật Hồ Bắc

MỤC LỤC [Ẩn]

  【Nội dung】: Tuyển tập các tác phẩm thư pháp bát nhã tâm kinh được các thư pháp gia nổi tiếng chép.

  【Giá】: 150.000 đồng

  【Thể chữ】: Các thể chữ khác nhau

  【Kích thước】: 29.5 x 21cm

  【Số trang】: 42 trang

  【Nhà xuất bản】: Mỹ Thuật Hồ Bắc

  Bình luận