Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Vải tập viết vạn lần

Giá: 60,000₫
Kiểu dáng
Số lượng

Mô tả:
- Kích thước: 76 x 44 cm
- Mẫu mã: Có 3 mẫu vải tập viết vạn lần, tương ứng với mặt trước là các tác phẩm: Lan Đình Tự, Đường Bá Hổ và Bách Phú. Có thể treo như một bức thư pháp.
Cách sử dụng: Dùng bút lông chấm vào nước trắng (nước lã) sau đó viết lên vải. Chữ viết trên vải có màu đen nhạt. Khoảng 2 - 4 phút (tùy vào thời tiết) nước sẽ bay hơi và bạn có thể tiếp tục viết tiếp lại.

MỤC LỤC [Ẩn]

    Mô tả:
    - Kích thước: 76 x 44 cm
    - Mẫu mã: Có 3 mẫu vải tập viết vạn lần, tương ứng với mặt trước là các tác phẩm: Lan Đình Tự, Đường Bá Hổ và Bách Phú. Có thể treo như một bức thư pháp.
    Cách sử dụng: Dùng bút lông chấm vào nước trắng (nước lã) sau đó viết lên vải. Chữ viết trên vải có màu đen nhạt. Khoảng 2 - 4 phút (tùy vào thời tiết) nước sẽ bay hơi và bạn có thể tiếp tục viết tiếp lại.

    Bình luận