Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Vở tập viết thư pháp giấy xuyến ô mễ

Giá: 40,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【 Số tờ】: 30 tờ

【Kích thước】 :

- Màu trắng:  30x25cm; mỗi tờ 12 ô, kích thước ô 7x7cm;

- Màu vàng: 40x25cm; mỗi tờ 15 ô, kích thước ô 7x7cm

【Chất liệu sản xuất】: Màu trắng (xuyến chỉ), màu vàng (bì chỉ).

【Công dụng】: Vở viết chữ mẫu, vở tập viết thư pháp.

MỤC LỤC [Ẩn]

  Vở viết thư pháp giấy xuyến ô mễ

  Vở viết thư pháp giấy xuyến ô mễ

  Vở viết thư pháp giấy xuyến ô mễ

   

  Vở tập viết bút lông ô mễ

   

  Bình luận