Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thiếp Thảo Thư Vương Hi Chi Thập Thất Bi

Giá: 110,000₫
Số lượng

【 Nội dung 】:  Thiếp luyện tập thư pháp thảo thư Vương Hi Chi Thập Thất Thiếp. Đây được xem là thiếp thư pháp của thánh thư Vương Hi Chi mà hầu như ai luyện tập thảo thư cũng nên lâm mô.

【 Thể chữ 】: Thảo Thư, Kim Thảo

【 Số trang 】: 64

【 NXB 】: Mỹ thuật Hồ Bắc

MỤC LỤC [Ẩn]

  Thiếp Thảo Thư Vương Hi Chi Thập Thất Bi

  Thiếp Thảo Thư Vương Hi Chi Thập Thất Bi

  Thiếp Thảo Thư Vương Hi Chi Thập Thất Bi

  Thiếp Thảo Thư Vương Hi Chi Thập Thất Bi

  Thiếp Thảo Thư Vương Hi Chi Thập Thất Bi

  Thiếp Thảo Thư Vương Hi Chi Thập Thất Bi

  Thiếp Thảo Thư Vương Hi Chi Thập Thất Bi

   

   

  Bình luận