Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Chính sách vận chuyển

Thời gian giao hàng

  • Đối với khách hàng ở nội thành Hà Nội thời gian giao hàng sẽ là trong ngày, hoặc ngày hôm sau kể từ ngày bạn đặt hàng.
  • Đối với khách hàng ở trung tâm các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng thời gian giao hàng sẽ từ 03 - 04 ngày, tính từ ngày kế tiếp của ngày bạn đặt hàng.
  • Đối với khách hàng ở các tỉnh, thành phố còn lại thì thời gian giao hàng dự kiến từ 03 - 05 ngày, tính từ ngày kế tiếp của ngày bạn đặt hàng.

Phí giao hàng

Phí vận chuyển tạm tính là 35.000 đồng. Chúng tôi sẽ dựa vào địa điểm nhận hàng và khối lượng đơn hàng của bạn để tính phí vận chuyển. Phí vận chuyển này sẽ được chúng tôi thông báo trước khi giao hàng cho bạn.

Hủy đơn hàng

  • Đơn hàng của bạn sẽ bị hủy nếu sau 03 lần nhân viên giao hàng hay nhân viên chăm sóc khách hàng liên lạc với bạn nhưng không được.

  • Nếu bạn muốn hủy đơn hàng vì bất kỳ lý do nào đó mà không có lỗi của Shop. Ví dụ: Bạn đổi ý không muốn mua, bạn đi công tác đột xuất nên không nhận được hàng.v.v... Bạn có thể hoàn hàng, nhưng cần thanh toán phí vận chuyển thực tế cho nhân viên giao hàng hoặc chuyển khoản cho Shop. 

  • Nếu đơn hàng của bạn chưa được gửi đi, bạn có quyền được hủy đơn hàng mà không phải chịu bất cứ chi phí phát sinh nào cả.