Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Nhân Luận Bửu Giám - Trần Quang Trú

Đăng bởi Nguyễn Chí Việt ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

  Nhân Luận Bửu Giám - Trần Quang Trú

  BÀI TỰA

   Nhơn vì chúng tôi thấy người An nam ta đang nong trang về việc cải lương, nghĩa là bỏ những đều hủ tệ xưa mà theo đời văn minh nay, như việc quan hòn tang tể, người chắp tục mà không giữ lễ, làm nhiều đều phiền phí quá lễ, như việc cư xử cùng cách vệ sanh, chưa tinh khiết, không chừng dỗi, như chư công bá nghệ chưa tinh thông v.v. thì thật là đáng cãi lương lắm. Còn như việc cang thường luân lý ta, dạy nên phụ từ tữ hiểu, huynh hữu đệ cung, phu xướng phụ tùy, bằng hữu hữu tin, nam nữ hữu biệt, vf trưởng ấu hữu tự, là cái cội rễ đạo làm người đã tốt lắm rồi, dẫu nước văn minh nào, thấy bề cư xử, cùng cách giao thiệp ứng đôi của con nhà tram anh lễ nghĩa ta, thì cũng khen ngợi yêu chuộng lắm, ấy vậy không nên cải bổ.

    Bởi thương đời, bởi lo cho đời, sợ nền luân lý càng ngày càng tồi bại, thành ra thiệt hịa chung, làm cho quan trên phải nhọc lòng tra xét nhiều việc tội lỗi quái gỡ, còn lương dân dưới cũng khó bề an cư lạc nghiệp, vì vậy nên tôi chẳng nề chỗ tài sơ đức bạc của tôi, cứ lo lượm lặt những lời Thánh hiền xưa, dạy về việc cang thường luân lý, mà làm ra quyển sách Nhơn luân Bửu giám này, để nhắc lại cho người lớn nhớ, cho người nhỏ học, đặng mà trau dồi phận làm người cho xứng đáng.

    Dám mong chư vị khán quan, ai có thấy đều chi sai lầm, xin hãy sửa lại mà dạy bảo con em, và chớ chấp người cô lậu quả văn, có dạ nhiệt thành muồn làm chuyện hữu ích mọn với đời. Ngạn ngữ có câu rằng: Một cây làm chẳng nên non.

  BÙI QUANG TRÚ


    

  Nhân Luận Bửu Giám - Trần Quang Trú

  Nhân Luận Bửu Giám - Trần Quang Trú

  Mời thư hữu tham khảo sách học Hán Văn: Tại đây

  Cũ hơn Mới hơn