Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thư pháp Việt- Lý thuyết và thực hành

Đăng bởi Nguyễn Chí Việt ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

    Trong tập sách này, Đăng Học phác thảo những sơ khởi về lí luận thư pháp Việt. Bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình, ông đã tìm tòi và sáng tạo, mạnh dạng đưa ra phương pháp thực hành, cũng như phân loại các thể chữ như (Điền thể, Thủy thể, Mộc thể, Phong thể, Biến thể) và cách cảm nhận về tác phẩm thư pháp Việt. Bút một núi vượt gian truân khổ luyện Giấy cả rừng lót bước đến thành công Mực đầy sông chở con đò tri thức Đưa ta về bờ bến của thăng hoa.

    Thư pháp việt lý thuyết và thực hành    Cũ hơn