Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thẻ đỏ tặng chữ may mắn đặt trong ví, thẻ tặng chữ Thư Pháp - Set 100 tờ

Giá: 70,000₫
Số lượng

- Kích thước: 5.5x9cm

- Chất liệu: Giấy ganh đỏ mạ vàng

- Công dụng: Thẻ tặng chữ may mắn, viết thư pháp tặng chữ, đặt trong ví, treo trang trí

MỤC LỤC [Ẩn]

  Thẻ đỏ tặng chữ may mắn đặt trong ví, thẻ tặng chữ Thư Pháp - Set 100 tờ

  Thẻ đỏ tặng chữ may mắn đặt trong ví, thẻ tặng chữ Thư Pháp - Set 100 tờ

  Thẻ đỏ tặng chữ may mắn đặt trong ví, thẻ tặng chữ Thư Pháp treo trang trí

  Thẻ đỏ tặng chữ may mắn đặt trong ví, thẻ tặng chữ Thư Pháp - Set 100 tờ

  Thẻ đỏ tặng chữ may mắn đặt trong ví, thẻ tặng chữ Thư Pháp - Set 100 tờ

  Thẻ đỏ tặng chữ may mắn đặt trong ví, thẻ tặng chữ Thư Pháp - Set 100 tờ

   

  Bình luận