Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thành ngữ điển cố Trung Hoa (tập 1)

Đăng bởi Nguyễn Chí Việt ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

  Thành ngữ điển cố Trung Hoa

  Tác giả: Sơn Vân

  Người dịch: Võ Ngọc Châu

  Nxb: Trẻ

  Năm: 1994

  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Dịch từ : THÀNH NGỮ CỐ SỰ của Nhà xuất bản Thanh Vi Hồng Kông

  Dưới đây là ví dụ về thành ngữ điển cố Trung Hoa:

  (Link tải trọn bộ ở dưới chân trang)

  MÚA BÚA TRƯỚC CỬA LỖ BAN (Ban môn lộng phủ)

  Người có thực tài, có hiểu biết càng cảm thấy được sự hửu hạn của trí năng mình thì càng cảm thấy được cái nhỏ bé của mình. Chỉ có những người kiến văn hạn hẹp, ngẫu nhiền có một hai điếm nổi bật, lại ngỡ không ai hơn, thích huênh hoang khoa trương trước người, hết biết trời cao đất dày là gì. Hạng người như vậy chỉ là hạng người hồ đồ làm bậy, thật đáng cười.

  Lý Bạch là một thi nhân đời Đường, trước mộ phần ông có vô số người tự cho là có tài nên đề thơ dẫy đầy. Đến giữa năm Vạn Lịch triều Minh, có một vị học giả tên Mai Chi Hoán, ông thấy bọn người đế thơ nầy đễu không biết tự lượng, do đó, ở phía sau những câu thơ cua họ, ông cũng đề một bài tuyệt cú để nhạo báng:

  Thói Thạch bên sông một nấm đất

  Danh cao Lý Bạch mãi không mất.

  Qua qua lại lại một bài thơ.

  Múa búa Lỗ Ban thật quá xấc

  Thái Thạch là chỉ hòn Thái Thạch. Cách hai mươi dặm vê phía Tây Bắc huyện Đương Đồ tỉnh An Huy, trong đó có ngọn núi Ngưu Chữ, khối đất ờ dưới núi ăn vào Giang Trung là hòn Thái Thạch. Đây là sơ tại cua mộ phân Lý Bạch. Lố Ban họ Công Thâu, tên Ban, là nhà phát minh về kiến trúc và cơ giới thời Xuân Thu.

  Bài thơ nây ý nói: "Một phồn mộ bên sông cạnh hòn Thái Thạch kia đấy ! Trong đó, đại thi nhân Lý Bạch, một kỳ tài chưa từng có, danh lưu thiên cô, đã năm xuống! Bọn người lui lui tới tới cũng học đòi làm thơ để lại, thật chăng khác gì múa búa trước cửa Lỗ Ban".

  Trước mặt một chuyên gia đại công trình chưa từng có mà dám múa búa khoe kỹ xảo của mình, việc làm thiếu suy nghĩ này thật đáng cười.
  Còn như trước mộ cua một đại thi nhân mà muốn khoe tài, há chẳng là làm trò cười lắm ru? Do vậy, người đời sau đối với những người không biết tự lượng sức mình đêu bị chê cười là "múa búa trước cửa Lỗ Ban". Còn có một cách dùng tương phản nữa: khi lấy tác phẩm cua mình nhờ người chỉ dạy cũng có thể dẫn dụng câu thành ngữ nầy để làm câu nói khiêm tốn.

  Sưu tầm

  Mã: BLTP


  Cũ hơn Mới hơn