Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

Đăng bởi Nguyễn Chí Việt ngày bình luận

MỤC LỤC [Ẩn]

  I. Trước khi luyện tập, chúng ta hãy khởi động 

  1. Phân bổ ô vuông

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  2. Khoanh vòng tròn

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  II. Bắt đầu chính thức luyện tập nét cơ bản

  1. Nét hoành

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  2. Nét thụ

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  3. Nét phiết

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  4. Nét nại

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  5. Nét hất và điểm

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  6. Nét móc

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu

  7. Nét hoành chiết

  Thị phạm nét cơ bản thể chữ Liễu


  Cũ hơn Mới hơn