Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Phù chú + Túi đựng Phù

Giá: 115,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Tiệm chuyên cung cấp các loại bùa chú như: Bình an phù, chiêu tài phù, thân thể phù, cầu tử phù, hộ thân phù, tích tà phù, văn xương phù, thái tuế phù, quý nhân phù, phòng tiểu nhân phù, nhân duyên phù, trấn trạch phù, học nghiệp tiến bộ, sinh ý hưng long, chúc phúc phù, chuyển vận phù.

【Giá】:

- Phù chú: 115.000 đồng / 50 chiếc (2.300 đồng / 1 chiếc). Mua từ 500 phù giá chỉ còn 2.000 đồng.
- Túi đựng phù: 210.000 đồng / 50 chiếc (4.200 đồng / 1 chiếc). Mua từ 100 chiếc giá còn 3.900 đồng.

MỤC LỤC [Ẩn]

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú

  Phù chú


  Bình luận