Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bộ Chép Bát Nhã Tâm Kinh 05 SP

Giá: 160,000₫
Tiêu đề
Số lượng

【Giới thiệu】: Bộ sản phẩm có tất cả 5 sản phẩm cơ bản để bạn có thể chép bát nhã ba la mật tâm kinh. Trên giấy có chữ in mờ để mô (viết) theo. Sau khi chép xong có thể đem bồi, đóng khung để trưng bày.

【Giá bán】: 

- Bộ 05 sản phẩm giấy xanh mực nhũ vàng: 300.000 đồng, bao gồm:

10 tờ giấy tâm kinh màu xanh + Mực nhũ vàng Pentel + Nghiên Sứ + Bút lông + Thảm lót giấy

- Bộ 05 sản phẩm giấy vàng - mực đen: 270.000 đồng, bao gồm:

10 tờ giấy tâm kinh màu vàng + Mực nước màu đen + Nghiên Sứ + Bút lông + Thảm lót giấy

- Bộ 05 sản phẩm giấy phỏng cổ - mực đen: 270.000 đồng, bao gồm:

10 tờ giấy tâm kinh màu vàng + Mực nước màu đen + Nghiên Sứ + Bút lông + Thảm lót giấy

- 01 tập 10 tờ giấy: 160.000 đồng/ 10 tờ

【Chất liệu giấy】: Xuyến bán sinh bán thục

【Cỡ giấy】: 34cm x 70cm

【Cỡ chữ】: Trong ô vuông 1.5cm

【Thông số bút】: Lông lang hào, kích thước: Khẩu kính 0.5cm; xuất phong 1.9. Bút được thiết kế để viết chữ tiểu khải cỡ chữ 1-2cm.

MỤC LỤC [Ẩn]

  VIDEO GIỚI THIỆU BỘ CHÉP BÁT NHÃ TÂM KINH  Có 3 màu để lựa chọn

  Có 3 màu để lựa chọn

  1.  Bộ 05 sản phẩm giấy xanh mực nhũ vàng, bao gồm:

  - 10 tờ giấy tâm kinh màu xanh

  - 01 Mực nhũ vàng Pentel

  - 01 Nghiên Sứ

  - 01 Bút lông cỡ tiểu

  - 01 Thảm lót giấy

  Bộ Chép Bát Nhã Tâm Kinh 05 SP

  Bộ Chép Bát Nhã Tâm Kinh 05 SP


  2. Bộ 05 sản phẩm giấy vàng - mực đen, bao gồm:

  - 10 tờ giấy tâm kinh màu vàng

  - Mực nước màu đen

  - 01 Nghiên Sứ

  - 01 Bút lông

  - 01 Thảm lót giấy

  Bộ Chép Bát Nhã Tâm Kinh 05 SP

  Bộ Chép Bát Nhã Tâm Kinh 05 SP


  3. Bộ 05 sản phẩm giấy màu phỏng cổ - mực đen, bao gồm:

  - 10 tờ giấy tâm kinh màu vàng

  - Mực nước màu đen

  - 01 Nghiên Sứ

  - 01 Bút lông

  - 01 Thảm lót giấy

  Bộ chép kinh bát nhã tâm kinh màu phỏng cổ

  Bộ chép kinh bát nhã tâm kinh màu phỏng cổ  MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC CỦA SẢN PHẨM

  Một số hình ảnh của bộ chép bát nhã tâm kinh

  Một số hình ảnh của bộ chép bát nhã tâm kinh

  Một số hình ảnh của bộ chép bát nhã tâm kinh

  Một số hình ảnh của bộ chép bát nhã tâm kinh


  MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG CHÉP BÁT NHÃ TÂM KINH

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Một số khách hàng chép bát nhã tâm kinh

  Bình luận