Giỏ hàng
Facebook Instagram Youtube Twitter

Bộ chép kinh tặng kèm bút nhũ vàng 2 đầu

Giá: 150,000₫
Tiêu đề
Số lượng

Chép kinh là hoạt động bổ ích giúp người học tịnh tâm mỗi ngày, học tập phật pháp qua chữ Hán. Người học vừa chép kinh, vừa luyện chữ, giúp gia tăng phước đức. Đây là sản phẩm tuyệt vời phù hợp với Quý phật tử và Chư vị đồng tu học Phật, 

Bộ chép kinh đã in chữ mờ, bạn có thể tự tay mình hoành thành việc chép một bản kinh. Sau khi chép xong có thể đem bồi, đóng khung trưng bày, làm quà biếu tặng.

Sản phẩm gồm: 1 tập 10 tờ giấy + bút nhũ vàng.

Nội dung:

-  Kinh cát tường: 10 tờ chép 10 lượt

- Chú đại bi: 10 tờ 10 lượt

- Chú lăng nghiêm: 8 tờ 2 lượt

- Đạo đức kinh: 6 tờ 1 lượt

- Kinh dược sư: 6 tờ 1 lượt

- Kinh kim cang: 12 tờ 2 lượt

- Kinh địa tạng: 14 tờ 1 lượt

- Bát nhã tâm kinh: 10 tờ 10 lượt

Chất liệu giấy: Xuyến bán sinh bán thục + in tranh đức phật bằng màu vàng + kẻ ô in chữ mờ để tô theo.

Cỡ giấy:

- Kinh bát nhã: 34x104 cm

- Chú đại bi: 34x138 cm

- Chú lăng nghiêm: 34x138 cm

Thông số bút: Bút nhũ vàng 2 đầu, 1 đầu ngòi to, 1 đầu ngòi nhỏ. Thông số bút xem chi tiết tại hình ảnh.

MỤC LỤC [Ẩn]

  Giấy chép kinh bát nhã, chú đại bi, chú lăng nghiêm

  Giấy chép kinh bát nhã, chú đại bi, chú lăng nghiêm

  Giấy chép kinh bát nhã, chú đại bi, chú lăng nghiêm

  Giấy chép kinh bát nhã, chú đại bi, chú lăng nghiêm

  Giấy chép kinh bát nhã, chú đại bi, chú lăng nghiêm

  Giấy chép kinh bát nhã, chú đại bi, chú lăng nghiêm

  Bút nhũ vàng 2 đầu chép kinh

  Bút nhũ vàng 2 đầu chép kinh

  Bút nhũ vàng 2 đầu chép kinh

  Bút nhũ vàng 2 đầu chép kinh

   

  Bình luận